logo

Technisch Manager

Vacature sector(en): Maritieme walbaan Natte Aannemerij
Type vacature(s): 55 uur per week
Vacature locatie(s): Nederland

Baan omschrijving

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor aantoonbaar vastleggen en verifiëren van alle technische eisen
• Verifiëren en vrijgeven van diverse technisch gerelateerde documenten
• Eerste aanspreekpunt OG voor technische zaken
• Bijwonen diverse interne en externe overleggen voor inbrengen vanuit techniek
• Leveren input periodieke rapportage
• Invulling geven aan keuringsplannen en verificatiedocumenten
• Verantwoordelijk voor tijdig opstellen en aanleveren van ontwerpnota’s, project specifieke werkplannen
• Eindverantwoordelijk voor het keuringsproces van eerste? en tweedelijns keuringen
• Offertes verifiëren aan de hand van de gestelde eisen
• Maakt deel uit van het IPM?team
• Signaleren en melden van (mogelijke) veiligheidsrisico’s in de ontwerp? en realisatiefase
• Signaleren en onderbouwen van technische afwijkingen en deze aanleveren voor VTW’s
• Verwerking data in OMS
• Bewaken planning vast onderhoud
• Aansturen en bewaken calamiteiten en schadeherstel
• Input leveren voor assetmanagement, waaronder FMECA, toestandsrapportages en beoordelen pitches voor verbeter? en
investeringsvoorstellen
• Aansturen en verifiëren van keuringsdocumenten en verwerken areaaldata
•Het actief meedenken over veiligheid en gezondheid rond werkplek, materiaal en materieel
• Het actief benaderen van collega’s (interne en externe) en hen aanspreken op onveilig gedrag
• Het op de juiste wijze dragen en beheren van de voor de werkzaamheden noodzakelijke PBM’s (Persoonlijke
BeschermingsMiddelen)
• Het actief melden van onveilige situaties

Bevoegdheden:
• Werkzaamheden, of delen daarvan, stilleggen als niet aan alle technische eisen wordt voldaan waardoor
aantoonbaarheid niet (meer) mogelijk is
• Afwijken van technisch contractuele eisen, indien verificatie en aantoonbaarheid op een andere wijze kan worden
• gewaarborgd
• Na financiële goedkeuring van directie, inschakelen van technische specialisten bij het opstellen van ontwerpnota’s,
keuring?
• en verificatierapporten

Vaardigheden en competenties
• Analytisch
• resultaatgericht en denkt in praktische en haalbare oplossingen met oog voor kwaliteit
• Samenwerken
• Leidinggevende capaciteiten

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx

Bekijk ook een van onze andere vacatures:

Wachtsman Hopperzuiger

Vacature sector(en): Maritieme walbaan Type vacature(s): 50 uur per week Vacature locatie(s): Nederland Voor de komende Feestdagen en voor een pool voor 2024 zijn we

Lees verder »

Lichtmatroos Binnenvaart

Vacature sector(en): Binnenvaart Type vacature(s): 55 uur per week Vacature locatie(s): Benedenrijn Opleiding(en): Certificaat B-VCA Dienstboekje binnenvaart Baan omschrijving Voor een nederlandse opdrachtgever zijn wij

Lees verder »