logo

Boormeester (40 uur) Geo- en milieutechnisch

Vacature sector(en): Zandwinning
Type vacature(s): 40 uur per week
Vacature locatie(s): Europa Nederland
Opleiding(en): Certificaat B-VCA

Baan omschrijving

 1. Doel van de functie

De Boormeester is medewerker binnen een divisie van een leverancier van bouwgrondstoffen. Hij voert zelfstandig en op locatie (Nederland en Buitenland) grond boringen en of monsternemingen en of andere geotechnische werkzaamheden uit. Op grond van tekeningen en instructie van de afdeling Werkvoorbereiding vinden op locatie een (spoel) boringen plaats. Incidenteel wordt door de Boormeester (lichte) reparatie werkzaamheden op locatie uitgevoerd. De Boormeester is primair verantwoordelijk voor de geotechnische handelingen die op locatie worden uitgevoerd.

 1. Plaats in de organisatie
Divisie: 
Afdeling:Grond Boringen
Werkt onder leiding van:Manager Uitvoering
Rapporteert aan:Manager Uitvoering
Coördineert de werkzaamheden vanAss. Boormeester
 1. Functieschaal
Aanloopschaal:N.n.b.
Functieschaal:N.n.b.
 1. Taakgebieden
 • Het zelfstandig op (laten) stellen van boorinstallaties aan de hand van tekeningen en instructies van de afdeling Werkvoorbereiding. Meet de installatie in, brengt de benodigde boorstellingen  aan en zorgt dat de boring correct, veilig en conform bestek wordt uitgevoerd. Het correct en veilig demonteren van de boorinstallatie behoort eveneens tot de taak.
 • Het uitvoeren van alle voorkomende veldwerkzaamheden (controleren op uitvoerbaarheid van de werkzaamheden, verrichten van de boringen, plaatsen van peilbuizen, nemen van monsters en het uitvoeren van veldmetingen.
 • Het uitvoeren op locatie van (lichte) reparatie en onderhoudswerkzaamheden
 • Melden van uitgevoerd onderhoud en reparaties bij Chef Werkplaats.
 1. Verantwoordelijkheden
 • Correcte werking van de boorinstallatie. Conform bestek en conform eventuele locale omstandigheden (hinderwetgeving etc).
 • De Geotechnische werkzaamheden geschieden altijd op locatie het is de verantwoordelijkheid van de Boormeester dat hij er voor zorg draagt dat hij opdrachtgever vererantwoord vertegenwoordigd.
 • De Boormeester is verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van veiligheid en milieu. Hierbij toezien op mate en wijze van naleving van (veiligheids-) voorschriften en procedures. Hierbij denkende aan  verantwoord (eigen) functioneren en netheid en ordelijkheid van apparatuur en werkomgeving.  
 • De Boormeester wordt geacht de apparatuur als een goed huisvader in te zetten en te gebruiken.
 1. Bevoegdheden

Voor de uitvoering van de taken heeft de Boormeester de volgende bevoegdheden:

 • Onveilige situaties kunnen tot gevolg hebben dat door een ieder het (productie) proces kan worden stopgezet.  
 1. Functie-eisen

De Boormeester dient voor de uitoefening van de functie aan de volgende eisen te voldoen:

Opleiding / diploma’s:

VMBO/MBO  opleiding dient gerelateerd te zijn aan mechanica, hydrauliek en dieselapparatuur.

Een geldig VCA basis certificaat.

Ervaring:

Meerjarige ervaring in een vergelijkbare (ambulante ) functie.

Kennis:

Kennis over onder andere pompen, hydrauliek, pneumatiek, dieselapparatuur .

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx

Bekijk ook een van onze andere vacatures:

Matroos Crewtender

Vacature sector(en): Binnenvaart Offshore Type vacature(s): 84 uur per week Vacature locatie(s): Nederland Opleiding(en): Certificaat B-VCA Dienstboekje binnenvaart Baan omschrijving Voor een Nederlandse maritieme dienstverlener

Lees verder »

Hydrograaf / Surveyor nautisch

Vacature sector(en): Hydrograaf Surveyor Type vacature(s): 40 uur per week Vacature locatie(s): Nederland Opleiding(en): Geodesie Hydrografie Baan omschrijving Als Hydrograaf/surveyor ben je verantwoordelijk voor het initiëren, opzetten

Lees verder »