logo

Assistent Boormeester

Vacature sector(en): Natte Aannemerij
Type vacature(s): 40 uur per week
Vacature locatie(s): Nederland
Opleiding(en): Certificaat B-VCA

Baan omschrijving

 1. Doel van de functie

De assistent Boormeester is medewerker binnen een divisie van een leverancier van bouwgrondstoffen. Hij voert onder leiding van de Boormeester op locatie (Nederland en Buitenland) alle voorbereidende werkzaamheden uit (laden van de vrachtauto, ontladen van de benodigdheden in het veld, alle voorbereidende werkzaamheden zodat de boorinstallatie kan worden opgesteld en door de boormeester kan wordt ingezet. Kortom alle voorbereidende werkzaamheden zodat onder leiding van de Boormeester Geotechnische werkzaamheden op locatie kunnen worden uitgevoerd.

 1. Plaats in de organisatie
Divisie: 
Afdeling:Grond Boringen
Werkt onder leiding van:Boormeester
Rapporteert aan:Projectleider/ Werkvoorbereiding
Coördineert de werkzaamheden van

 1. Functieschaal
Aanloopschaal:N.n.b.
Functieschaal:N.n.b.
 1. Taakgebieden
 • Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaam heden op locatie zodanig dat het Geotechnische werk onder leiding van een Boormeester kan worden uitgevoerd.
 • Het uitvoeren op locatie van (lichte) reparatie en onderhoudswerkzaamheden
 • Melden van uitgevoerd onderhoud en reparaties bij Chef Werkplaats.
 1. Verantwoordelijkheden
 • De Geotechnische werkzaamheden geschieden altijd op locatie het is de verantwoordelijkheid van de Assistent Boormeester dat hij er voor zorg draagt dat hij de opdrachtgever verantwoord vertegenwoordigd.
 • De Assistent Boormeester is verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van veiligheid en milieu. Hierbij toezien op mate en wijze van naleving van (veiligheids-) voorschriften en procedures. Hierbij denkende aan  verantwoord (eigen) functioneren en netheid en ordelijkheid van apparatuur en werkomgeving.  
 • De Assistent Boormeester wordt geacht de apparatuur als een goed huisvader in te zetten en te gebruiken.
 1. Bevoegdheden

Voor de uitvoering van de taken heeft de Assistent Boormeester de volgende bevoegdheden:

 • Onveilige situaties kunnen tot gevolg hebben dat door een ieder het (productie) proces kan worden stopgezet.  
 1. Functie-eisen

De Assistent Boormeester dient voor de uitoefening van de functie aan de volgende eisen te voldoen:

Opleiding / diploma’s:

VMBO  opleiding dient gerelateerd te zijn aan mechanica, hydrauliek en dieselapparatuur.

Een geldig VCA basis certificaat.

Ervaring:

Ervaring in een vergelijkbare (ambulante ) functie.

Kennis:

Kennis over het uitvoeren van geotechnische werkzaamheden.

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx

Bekijk ook een van onze andere vacatures:

Matroos Zandzuiger Limburg

Vacature sector(en): Binnenvaart Zandwinning Type vacature(s): 50 uur per week Vacature locatie(s): Nederland Opleiding(en): Certificaat B-VCA Technische opleiding LBO+ Baan omschrijving Voor een opdrachtgever zijn

Lees verder »